Lokacija:

Mate Ujevića 18

Slavonski Brod

Kontakt:

+385 35 424 040

Kontaktirajte nas

Obrazovni programi

NAJTRAŽENIJA EDUKACIJA U HRVATSKOJ!

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Modul 1 – EU FONDOVI I METODOLOGIJA UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM
Modul 2 – IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Modul 3 – UPUTE ZA PRIJAVITELJE I POPUNJAVANJE PRIJAVNIH OBRAZACA
Modul 4 – METODOLOGIJA OCJENJIVANJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Modul 5 – UPRAVLJANJE PROVEDBOM PROJEKTA

Program osposobljavanja za poslove suradnika/ice u pripremi i provedbi EU projekata

Modul 1 – OSNOVE EUROPSKE UNIJE I EU FONDOVI
Modul 2 – IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Modul 3 – NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I POPUNJAVANJE PRIJAVNIH OBRAZACA
Modul 4 – UPRAVLJANJE PROVEDBOM PROJEKTA
Modul 5 – ZAŠTITA NA RADU
moneo - racunalni operater

Računalni operater

Program osposobljavanja za poslove računalnog operatera