Lokacija:

Mate Ujevića 18

Slavonski Brod

Kontakt:

+385 35 424 040

Kontaktirajte nas

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

NAJTRAŽENIJA EDUKACIJA U HRVATSKOJ!

Što je cilj programa?

Cilj programa Voditelj pripreme i provedbe EU projekata je educirati polaznike o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova, te ih na praktičnim primjerima naučiti kako osmisliti projektne prijedloge, izraditi natječajnu dokumentaciju i uspješno provoditi EU projekte.

Naglasak programa je na upoznavanju polaznika sa stvarnim i aktualnim natječajima te na praktičnim vježbama i primjerima iz bogate prakse predavača.

Tijekom programa prezentirat ćemo cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova. Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata, te su njihova praktična iskustva ključna komparativna prednost ovoga programa. Kroz cijeli program usavršavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti dio njihovog završnog rada.

Što je sadržaj programa?

Modul 1 – EU FONDOVI I METODOLOGIJA UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM

Modul 2 – IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Modul 3 – UPUTE ZA PRIJAVITELJE I POPUNJAVANJE PRIJAVNIH OBRAZACA

Modul 4 – METODOLOGIJA OCJENJIVANJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Modul 5 – UPRAVLJANJE PROVEDBOM PROJEKTA

Što će polaznici naučiti?

Analizirati natječajnu dokumentaciju i provjeriti prihvatljivost prijavitelja, aktivnosti i troškova

Izvršiti ključne analize kao preduvjet za pripremu projekta (SWOT, analiza dionika, analiza problema i problemsko stablo, analiza strateškog i zakonodavnog okvira)

Formulirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izraditi nacrt logičke matrice i Gantogram aktivnosti

Odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima kao što su jednake mogućnosti, održivi razvoj i zaštita okoliša, suradnja s civilnim sektorom i sl.

Identificirati sve projektne troškove, odvojiti prihvatljive od neprihvatljivih, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tok projekta

Pripremiti projektnu dokumentaciju u administrativnom smislu, dostaviti je ugovornom tijelu, provesti postupak čišćenja proračuna i ugovaranja

Provesti projekt u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora, izraditi Izvješće o napretku i nacrt Zahtjeva za nadoknadu sredstava

Pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave u skladu s pravilima

Kome je program namijenjen?

Program edukacije namijenjen je početnicima bez iskustva, a osobito:

  • udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima,
  • jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
  • tijelima državne uprave,
  • poslovnom sektoru,
  • poduzetničkim potpornim institucijama,
  • konzultantima početnicima i
  • nezaposlenim osobama koje žele ostvariti snažnu prednost pri zapošljavanju.

PRIJAVNI OBRAZAC

OSNOVNE INFORMACIJE

Vrsta programa: usavršavanje

Trajanje: 165 sati (71 teorija, 94 praktične vježbe)

Preduvjeti za upis: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (prvostupnik/ca struke ili stručni prvostupnik/ca struke). Upis zvanja u e-radnu knjižicu

CIJENA PROGRAMA

9.000 HRK
1.194,51 EUR

Tečaj (1 Eur = 7,5345 HRK)