Lokacija:

Mate Ujevića 18

Slavonski Brod

Kontakt:

+385 35 424 040

Kontaktirajte nas

Lidija Vukojević

O PREDAVAČU

Konzultantica s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekata u okviru programa CARDS, PHARE, IPA Razvoj ljudskih potencijala, IPA Prekogranična suradnja, FP7 te Strukturnih fondova.

Predvačica je svoje znanje i iskustvo stekla kroz 20 godišnje radno iskustvo u realnom, javnom i civilnom sektoru te kroz više od 10 godina rada na upravljanju pripremom i provedbom EU projekata iz područja zapošljavanja, obrazovanja, socijalne uključenosti, poslovne infrastrukture, znanosti, lokalnog razvoja, prekogranične suradnje i mobilnosti.

KLJUČNE REFERENCE

  • Predavačica za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje Ekonomija, grana Organizacija i menadžment Veleučilište Slavonski Brod, Slavonski Brod (Hrvatska) – predavačica na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment – kolegij Upravljanje projektni ciklusom
  • Koordinatorica stručnih timova/Voditeljica radionica Udruge za ruralni razvoj Eko Brezna, Slavonski Brod (Hrvatska) – koordinacija stručnih timova udruge Eko Brezna – priprema i provedba projekata iz područja razvoja civilnog sektora i razvoja ljudskih potencijala – organizacija i provedba (kao trener/predavač) radionica namijenjenih razvoju civilnog sektora u Brodsko-posavskoj županiji – suradnja s ostalim udrugama
  • 10 godina iskustva u provedbi i financijskom upravljanju projektima: planiranje provedbe projekta (izrada i praćenje detaljnog Plana aktivnosti) i ukupna koordinacija provedbe projektnih aktivnosti; praćenje napretka provedbe projekta i planiranih rezultata; koordinacija Tima za provedbu projekta, upravljanje partnerskim odnosima; priprema narativnih i financijskih izvješća (kvartalna i završna izvješća) za Ugovorna tijela (CES DFC, ASO DEFCO, SAFU, ARR) i komunikacija s Task managerom na dnevnoj bazi; odgovornost za upravljanje proračunom projekta i projekcija novčanog tijeka (cash-flow); praćenje potrošnje sredstava; odgovornost za prihvatljivost troškova vezano uz pripremu, praćenje i provedbu javne nabave u skladu s pravilima PRAG-a
  • 5 godina iskustva kao Ocjenjivač/Evaluator za Europski socijalni fond, Erasmus+, IPA II CBC Hrvatska-Mađarska, Mobilnost-Leonardo da Vinci, Mobilnost-Grundtvig, Mobilnost-Mladi na djelu
  • Sudjelovala u pripremi više od 80 EU projekata u području razvoja ljudskih potencijala (obrazovanje, zapošljavanja, socijalna uključenost), prekogranične suradnje, poslovne infrastrukture, znanosti, razvoja poduzetništva.

KONTAKTIRAJ PREDAVAČA

PROGRAMI | EDUKACIJE | RADIONICE