Lokacija:

Mate Ujevića 18

Slavonski Brod

Kontakt:

+385 35 424 040

Kontaktirajte nas

Program osposobljavanja za poslove suradnika/ice u pripremi i provedbi EU projekata


by Moneo
0 Lessons

Što je sadržaj programa?

Modul 1 – OSNOVE EUROPSKE UNIJE I EU FONDOVI

Modul 2 – IZRADA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Modul 3 – NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I POPUNJAVANJE PRIJAVNIH OBRAZACA

Modul 4 – UPRAVLJANJE PROVEDBOM PROJEKTA

Modul 5 – ZAŠTITA NA RADU

Što će polaznici naučiti?

Razlikovati glavne vrste EU fondova koji su na raspolaganju i njihove osnovne karakteristike

Sudjelovati u planiranju projekta prema metodologiji upravljanja projektnim ciklusom i pristupu logičke matrice

Sudjelovati u definiranju projektne strukture, unutarnje logike projekta i rizika, te sudjelovati u formuliranju objektivno mjerljivih pokazatelja uspješnosti projekta

Sudjelovati u pripremi projektnog prijedloga ispunjavanjem prijavnog obrasca i popratne dokumentacije na temelju izrađene logičke matrice, u skladu s prioritetima i ciljevima određenog natječaja

Sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti i upravljanju resursima

Sudjelovati u  radu tima za pripremu projektnog prijedloga i provedbu projekta

PRIJAVNI OBRAZAC

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa: 7.500 kn

OSNOVNE INFORMACIJE

Vrsta programa: osposobljavanje

Trajanje: 128 sati

Preduvjeti za upis: završena četverogodišnja srednja škola

Lessons