Lokacija:

Mate Ujevića 18

Slavonski Brod

Kontakt:

+385 35 424 040

Kontaktirajte nas

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave


by Moneo
0 Lessons

Učilište Moneo nositelj je ovlaštenja za program izobrazbe u području javne nabave po rješenju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, KLASA: UP/I-406-01/17-01/01; URBROJ: 526-06-17-02.

Ovlaštenje se izaje na 3 godine. Izdano je 19. siječnja 2017. Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 61

SADRŽAJ PROGRAMA
1.dan 19.11.2018. Trajanje
08:00 – 08:15 Uvod i predstavljanje 15 min
08:15 – 09:45 Sustav javne nabave (zakonodavni i institucionalni okvir RH i EU, načela, obveznici i izuzeća) 90 min
Pauza 15 min
10:00 – 11:30 Sustav javne nabave (zakonodavni i institucionalni okvir RH i EU, načela, obveznici i izuzeća) 90 min
Pauza za ručak 60 min
12:30 – 14:00 Načela javne nabave

Obveznici primjene ZJN

90 min
Pauza 15 min
14:15 – 15:45 Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja 90 min
Pauza 15 min
16:00 – 17:30 Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 90 min
2. dan 20.11.2018. Trajanje
08:00- 09:30 Priprema postupka javne nabave (istraživanje tržišta, prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje natjecatelja ili ponuditelja) 90 min
Pauza 15 min
09:45 – 11:15 Postupci javne nabave 90 min
Pauza za ručak 60 min
12:15 – 13:45 Postupci javne nabave 90 min
Pauza 15 min
14:00 – 15:30 Postupci javne nabave 90 min
Pauza 15 min
15:45 – 17:15 Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu 90 min
3. dan 21.11.2018. Trajanje
08:00 – 09:30 Dokumentacija o nabavi 90 min
Pauza 15 min
09:45 – 11:15 Dokumentacija o nabavi 90 min
Pauza za ručak 60 min
12:15 – 13:45 Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 90 min
Pauza 15 min
14:00 – 15:30 Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 90 min
Pauza 15 min
15:45 – 17:15 Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta 90 min
4. dan 22.11.2018. Trajanje
08:00 – 09:30 Ponuda 90 min
Pauza 15 min
09:45 – 11:15 Ponuda  

90 min

Pauza za ručak 60 min
12:15 – 13:45 Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja 90 min
Pauza 15 min
14:00 – 15:30 Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja 90 min
Pauza 15 min
15:45 – 17:15 Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja 90 min
5. dan 23.11.2018. Trajanje
08:00 – 09:30 Pravna zaštita 90 min
Pauza 15 min
09:45 – 11:15 Pravna zaštita 90 min
Pauza za ručak 60 min
12:15 – 13:45 Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave

Održiva i zelena javna nabava

90 min
Pauza 15 min
14:00 – 15:30 Vježbe provedbe postupka javne nabave 90 min
Pauza 15 min
15:45 – 17:15 Vježbe provedbe postupka javne nabave 90 min
Kraj programa i podjela potvrda

Što će polaznici naučiti?

  • zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU
  • osnovna pravila javne nabave
  • postupke i načela javne nabave
  • izradu dokumentacije za nadmetanje
  • prepoznati najvažnije rizike u javnoj nabavi i kako ih spriječiti
  • sve na praktičnim primjerima iz prakse i vježbama

Kome je program namijenjen?

  • zaposlenicima institucija i organizacija koje su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
  • ponuditeljima koji sudjeluju u postupcima nabava kako bi se upoznali sa Zakonom o javnoj nabavi i pripremili što kvalitetnije ponude
  • svima koji žele naučiti procedure provedbe javne nabave

Tko su predavači?

Davor Slivka, mag.ing.agr.
Trener u sustavu javne nabave

Trenutačno radi u odjelu za  javnu nabavu u Osječko-baranjskoj županiji. Predavač je u-programima izobrazbe iz područja javne nabave te u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave.

 

Marinko Bašurić, diplomirani pravnik
Trener u sustavu javne nabave

Trenutačno radi kao viši savjetnik za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj županiji. Predavač je u programima izobrazbe iz područja javne nabave te u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave.

 

Vjekoslav Bagarić, diplomirani pravnik
Trener u sustavu javne nabave

Trenutačno radi kao viši savjetnik specijalist za javnu nabavu za Grad Osijek. Predavač je u programima izobrazbe iz područja javne nabave te u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave.

Kako se dobiva certifikat?

Po završetku nastavnog programa polaznicima izdajemo Potvrdu o pohađanju programa izobrazbe. Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/14), pisani ispit provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u sklopu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave. Pisanom ispitu može pristupiti osoba s Potvrdom o završenom Programu izobrazbe. Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.

U roku 45 dana od dana položenog pisanog ispita Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdat će osobama koje su ga položile certifikat u području javne nabave. Certifikat će biti dostavljen na adresu naznačenu u prijavnici za ispit.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa: 3.500 kn

OSNOVNE INFORMACIJE

Vrijeme održavanja: 

Vrsta programa: nastavni program za stjecanje certifikata u području javne nabave

Trajanje: 50 nastavnih sati s praktičnim primjerima i vježbama

Minimalni broj polaznika: 10

Polaznici programa stječu pravo na izlazak na ispit s ciljem dobivanja certifikata u području javne nabave

PRIJAVNICA

Lessons