Lokacija:

D. Cesarića 46

Slavonski Brod

Kontakt:

+385 35 424 040

Kontaktirajte nas

Upis u programe za školsku godinu 2018/2019.

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta Učilišta Moneo – ustanove za obrazovanje odraslih, Upravno vijeće Učilišta Moneo raspisuje:

Upis u programe za školsku godinu 2018/2019.

  1. Programi stručnog usavršavanja
Rb. Naziv programa Planirani broj polaznika po grupi
1. Voditelj/ica pripreme i provedbe EU projekata             15
2. Voditelj/ica pripreme i provedbe projekata ruralnog razvoja             15
3. Voditelj/ica programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja             15

 

  1. Programi stručnog osposobljavanja
Rb. Naziv programa Planirani broj polaznika po grupi
1. Suradnik/ica u pripremi i provedbi EU projekata             15

 

  1. Neformalni program izobrazbe

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

  • Planirani broj polaznika: 10

Usavršavanje u području javne nabave

  • Planirani broj polaznika: 10