Lokacija:

D. Cesarića 46

Slavonski Brod

Kontakt:

+385 35 424 040

Kontaktirajte nas

Upis u programe u školskoj godini 2019./2020.

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta Učilišta Moneo – ustanove za obrazovanje odraslih, Upravno vijeće Učilišta Moneo raspisuje:

 

 Upis u programe u školskoj godini 2019./2020.

 

 Programi stručnog usavršavanja

 

Rb. Naziv programa Planirani broj polaznika po grupi
1. Voditelj/ica pripreme i provedbe EU projekata             15
2. Voditelj/ica pripreme i provedbe projekata ruralnog razvoja             15
3. Voditelj/ica programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja             15

 

 

  1. Programi stručnog osposobljavanja

 

Rb. Naziv programa Planirani broj polaznika po grupi
1. Suradnik/ica u pripremi i provedbi EU projekata             15

 

 

  1. Neformalni program izobrazbe

 

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

 

  • Planirani broj polaznika: 10

 

Usavršavanje u području javne nabave

 

  • Planirani broj polaznika: 10