Lokacija:

D. Cesarića 46

Slavonski Brod

Kontakt:

+385 35 424 040

Kontaktirajte nas

U Učilištu Moneo obilježen 13. Tjedan cjeloživotnog obrazovanja

Naše je učilište i ove godine sudjelovalo u obilježavanju Tjedna cjeloživotnog učenja – nacionalnoj obrazovnoj kampanji koja promovira učenje te kontinuirano stjecanje novih znanja i kompetencija i nakon formalno završenog obrazovanja kao jedan od ključnih faktora zadržavanja konkurentnosti na tržištu rada. Aktivnosti 13. Tjedna cjeloživotnog učenja održavaju se od 30. rujna do 6. listopada 2019. godine.

U Učilištu Moneo 01.10.2019. godine održana je prezentacija na kojoj je predstavljen rad učilišta te programi usavršavanja i osposobljavanja koje provodi. S obzirom na činjenicu da i dalje nedostaje stručan kadar za pripremu i provedbu EU projekata, najveći naglasak je bio na prednostima koje nudi program usavršavanja za poslove Voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata te program osposobljavanja za poslove Suradnika/ice u pripremi i provedbi EU projekata. Govorilo se i o EU fondovima kao prilici za nova zapošljavanja, razvoj ljudskih potencijala, te rast i razvoj lokalne zajednice.