Lokacija:

D. Cesarića 46

Slavonski Brod

Kontakt:

+385 35 424 040

Kontaktirajte nas

In-house edukacija ”Metodologija pripreme EU projekata”

U tijeku je in-house edukacija ”Metodologija pripreme EU projekata” za zaposlenike Veleučilišta u Slavonskom Brodu.
Edukacija je podijeljena u 4 modula:

Modul 1 – Uvod u EU fondove i metodologiju pripreme projekata

Modul 2 – Faza analize i pristup logičke matrice projekta

Modul 3 – Faza izrade projektne ideje

Modul 4 – Evaluacija projektnih prijedloga

Polaznici će naučiti zašto je metodologija pripreme projekata važna i kako se primjenjuje na izradu i provedbu projekata, steći će znanja i vještine za korištenje alata prilikom pripreme i provedbe projekata, proći će kroz faze izrade projektne ideje te steći uvid u način ocjenjivanja projektnih prijedloga.
Cilj edukacije je dati polaznicima osnovne alate, znanja i vještine kako bi mogli sami oblikovati vlastite projektne ideje te ih prijaviti na natječaje.